Pocket

令和2年度保護者懇談会用 確認資料および動画一覧

①保護者懇談会 全体会 3学科合同 動画  →  https://www.youtube.com/watch?v=iEudX3DhGeQ

②保護者懇談会 分科会 理学療法学科  動画  → https://www.youtube.com/watch?v=Ex-v1yxWm60